Реконструкция на съществуващ водопровод ч 100 мм по бул. „Руски” в участъка ул. „Гладстон” – ул. „Иван Вазов” – източно платно, гр. Пловдив
Дублиращ водосток на северен открит отливен канал под жп линия Пловдив-Скутаре и околовръстен път „Изток”, жп линия № 8 Пловдив-Скутаре-Стара Загора-Бургас на жп км 10+415 в междугарието Тракия – Скутаре, област Пловдив.
Подмяна на съществуващ магистрален водопровод по бул. „Шести септември” в участъка от ул. „Фр. Ж. Кюри” до бул. „Мария Луиза”, гр. Пловдив.
Подмяна на съществуващ магистрален водопровод по бул. „Мария Луиза” в участъка от ул. „П. Д. Петков” до бул. „Шести септември”, гр. Пловдив.
Подмяна на съществуващ магистрален водопровод по ул. „Гладстон” в участъка от бул. „Руски” до бул. „Васил Априлов”, гр. Пловдив.
Реконструкция на магистрален водопровод е 546 по бул. „Копривщица”, гр. Пловдив
Подмяна на съществуващи разпределителни водопроводи по бул. „Марица-север” от бул. „Васил Априлов” до бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”, гр. Пловдив
Подмяна на съществуващ магистрален водопровод и съществуващ разпределителен водопровод  по ул. „Константин Нунков” в участъка от ул. „Стефан Стамболов” до бул. „Македония”, гр. Пловдив
Реконструкция на магистрален водопровод е 546 по бул. „Руски” – І-ви и ІІ-ри етап, гр. Пловдив
Реконструкция на магистрален водопровод е 400 по ул. „Юндола”, гр. Пловдив
Основен ремонт на магистрален водопровод по бул. „Христо Ботев” в участъка от Централна гара до ул. „П. Д. Петков”, гр. Пловдив
Нов водопровод ч 330 мм по ул. „Скопие”, гр. Пловдив
Подмяна на съществуващ водопровод е ф 150 по ул. „Ст. Стамболов” в участъка от бул. „Никола Вапцаров” до ул. „К. Нунков”, гр. Пловдив
Продължение на ул. „Богомил” през о.т. 110 и о.т. 111 до о.т. 112 с дължина 180 м”, по плана на кв. „Гладно поле”, гр.  Пловдив
Енергоефективни дейности на Аграрен университет”, гр. Пловдив, бул. „Менделеев” № 12
Ново котелно в ОУ „Тодор Каблешков”, УПИ VІ-592, кв. 6 по плана на кв. Прослав, гр. Пловдив.